تلفات غیرنظامیان افغان در سال دوهزار نزده میلادی تکان‌دهنده بوده است

دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش اعلام کرده است که حملات همه جوانب درگیری‌ های مسلحانه در افغانستان طی سال دوهزار نزده آسیب‌های ویران‌گر بر غیرنظامیان در این کشور وارد کرده است.

در این گزارش که روز سه شنبه منتشر شده، آمده است که مرگ و میر ناشی از عملیات دولت افغانستا و آمریکا بیش از مواردی است که برای نخستین‌ بار در نیمه اول سال دوهزار نزده طالبان عامل آن بوده است. دلیل بیشترشدن تلفات غیرنظامیان نیز افزایش حملات هوایی آمریکا خوانده شده؛ اما میزان افزایش مشخص نشده است.

این دیدبان گفته است که طالبان حملاتی را به خصوص قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر  انجام دادند که منجر به کشته و زخمی‌شدن صدها غیرنظامی شد.

گزارش از آمار ملل متحد استناد کرده و گفته است که از اول جنوری تا سی سپتامبر دوهزار نزده میلادی، بیش از دوهزار و پنجصد غیرنظامی افغانستان در جریان منازعات مسلحانه کشته و بیش از پنج هزار و شش صد غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

پاتریشیا گوسمن، مسوول دیدبان حقوق بشر در آسیا گفته است که با ادامه جنگ، همه طرف‌های درگیر در افغانستان آشکارا به قوانین جنگ بی‌اعتنایی نشان داده اند و باعث خسارت غیرنظامیان شده اند.

پاتریشیا گوسمن افزوده است: “اگرچه مذاکرات صلح در سال دوهزار و بیست انجام می شود، زندگی افغانستانی ‌های عادی به این بستگی خواهد داشت که طرف‌های متخاصم به حمایت از غیرنظامیان و حمایت از حقوق بشر متعهد شوند.”

درهمین حال، وزارت دفاع ملی طالبان راغ عامل اصلی تلفات غیرنظامیان میداند و می گوید که افراد این گروه در بین خانه‌های مردم موضع می‌گیرند و از غیرنظامیان به حیث سپر انسانی استفاده می‌کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top