کمیسیون شکایات: آرای بیش از پنج هزار محل رای دهی بازشماری می شود

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که آرای بیش از پنج هزار محل رای دهی بازشماری می شود. رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که این محلات در بیست و یک ولایت کشور بازشماری می شود.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در پایان رسیدگی به هزاران شکایت از نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، فیصله کرده است که آرای بیش از پنج هزار محل رای دهی بازشماری شود. زهره بیان شینواری، رییس این کمیسیون می گوید که این محلات در بیست و یک ولایت کشور بازشماری می‌شوند.

به گفته او، بر اساس نتایج رسیدگی به شکایات ثبت شده، آرای یکصدو نه محل نیز باطل شده است. آرای باطل شده به ولایت های کابل، بدخشان، غور و پکتیا مربوط است.

براساس معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی، در نتیجه بررسی شکایات ها، هفتاد و پنج تن جریمه نقدی شده و هفتاد و یک تن از وظیفه برکنار شدند.

رییس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تاکید می کند که فیصله‌های صورت گرفته در صورتی نهایی اند که بر آنها اعتراضی وجود نداشته باشد.

معترضان بر فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از ابلاغ شدن فیصله‌ها، سه روز زمان برای استیناف خواهی دارند و پس از آن دفتر مرکزی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در پانزده روز به این شکایات استینافی رسیدگی خواهد کرد.

به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، در روز انتخابات ریاست جمهوری بیست و شش هزار و پنجصدو هشتاد محل باز بود که آرای شماری از محلات در نتیجه فیصله کمیسیون باطل اعلام شد و در نتیجه تنها آرای بیش از بیست و چهار هزار محل رای دهی شامل نتایج ابتدایی شد.

کمیسیون مستقل انتخابات همچنان می‌گوید آمادگی کامل را برای همکاری با کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بازشماری آرا دارد.

تصمیم برای بازشماری هزاران محل رای دهی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی گرفته می‌شود که کمیسیون مستقل انتخابات نیز پیش از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بیش از هشت هزار محل رای دهی را بازشماری کرده بود.

روند بازشماری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل اعتراضات دسته های انتخاباتی زمان طولانی را در برگرفت و یک بار متوقف شد. این روند به جز در هفت ولایت که پس از موافقه دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی انجام شد، در سایر ولایت ها بدون حضور ناظران شماری از دسته های انتخاباتی انجام شده بود.

نوشته‌های مرتبط


Top