مسوولان زندان مرکزی پکتیا می‌گویند که شماری از زندانیان از این زندان فرار کرده اند. اجمل یوسفزی فرمانده زندان مرکزی پکتیا شمار فراری ها را هفت تن اعلام کرده و درباره چگونگی فرار شان جزییات ارایه نکرده است. وی تاکید می کند که بررسی ها در این باره آغاز شده و جزییات با رسانه ها […]

مسوولان زندان مرکزی پکتیا می‌گویند که شماری از زندانیان از این زندان فرار کرده اند.

اجمل یوسفزی فرمانده زندان مرکزی پکتیا شمار فراری ها را هفت تن اعلام کرده و درباره چگونگی فرار شان جزییات ارایه نکرده است. وی تاکید می کند که بررسی ها در این باره آغاز شده و جزییات با رسانه ها شریک خواهد شد.