در اثر واژگون شدن یک موتر در مسیر ولسوالی رستاق ‌تخار سه تن جان باختند و پنج تن دیگر زخم برداشه اند. محمدجواد هجری سخنگوی والی تخار می گوید که این موتر نوع سراچه صبح امروز زمانی که از سمت ولسوالی رستاق به‌ طرف شهر تالقان در حرکت بود، در منطقه اُزون‌کوتل این ولسوالی از […]

در اثر واژگون شدن یک موتر در مسیر ولسوالی رستاق ‌تخار سه تن جان باختند و پنج تن دیگر زخم برداشه اند.

محمدجواد هجری سخنگوی والی تخار می گوید که این موتر نوع سراچه صبح امروز زمانی که از سمت ولسوالی رستاق به‌ طرف شهر تالقان در حرکت بود، در منطقه اُزون‌کوتل این ولسوالی از جاده منحرف شد. به گفته وی، این واسطه مسافربری به علت بارندگی شدید برف از مسیر منحرف و واژگون شده است. زخمیان این رویداد به شفاخانه شهر تالقان منتقل شده اند.