ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ‌ها می ‌گوید که این مسیر از شام دیروز تاکنون به روی رفت و آمد مسدود شده است. مسوولان این اداره صبح امروز اعلام کرده اند که ممکن است تا بیست و چهار ساعت آینده این وضعیت ادامه داشته باشد. در خبرنامه ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ‌ها گفته شده […]

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ‌ها می ‌گوید که این مسیر از شام دیروز تاکنون به روی رفت و آمد مسدود شده است.

مسوولان این اداره صبح امروز اعلام کرده اند که ممکن است تا بیست و چهار ساعت آینده این وضعیت ادامه داشته باشد. در خبرنامه ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ‌ها گفته شده که ریزش برف شـدید و وزش باد سنگین در برخی از نقاط امکان عملیات برف پاکی را ناممکن کرده است.