پس از سال دوهزار و چهارده میلادی، سال دو هزار و نزده مرگبار ترین سال برای نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده است. در این سال بیست و سه سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده اند. پس از سال دوهزارو چهارده میلادی، سال دوهزار و نزده مرگبار ترین سال برای نیروهای آمریکایی بوده است. در این […]

پس از سال دوهزار و چهارده میلادی، سال دو هزار و نزده مرگبار ترین سال برای نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده است. در این سال بیست و سه سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده اند.

پس از سال دوهزارو چهارده میلادی، سال دوهزار و نزده مرگبار ترین سال برای نیروهای آمریکایی بوده است. در این سال بیست و سه سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده اند و تلفات نیروهای آمریکایی در پنج سال گذشته افزایش بی سابقه داشته است. در کنار این تلفات نیروهای امنیتی کشور نیز نگران کننده است. در یک ماه گذشته ده ها تن از نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشورکشته شده اند.

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که مدیریت نا سالم سبب شده است که در کنار تلفات نیروهای آمریکایی، تلفات نیروهای امنیتی افغان نیز افزایش پیدا کند.

در سال دوهزارو بیست نیز دوسرباز آمریکایی کشته و دو تن دیگر زخی شده اند. پنتاگون اعلام کرده است که این دو سرباز کشته شده در انفجار یک بمب کنار جاده ای در جنوب افغانستان کشته شده اند و دو سرباز دیگر زخمی شده اند. پس از پایان یافتن ماموریت جنگی ناتو در افغانستان بخش بزرگی از نیروهای جنگی آمریکا از افغانستان بیرون شدند. درحال حاضر سیزده هزار سرباز آمریکایی در افغانستانان مستقر اند که پنج هزار این نیروها مشغول مشوره و آموزش نیروهای امنیتی کشور اند و تعداد دیگر عملیات های مستقل ضد تروریزم را پیش می برند. از زمان آغاز جنگ آمریکا در افغانستان بیش از بیست و چهار هزار سرباز آمریکایی در افغانستان کشته و زخمی شده اند.