سفیر عراق در ایران روز دوشنبه گفته است که بغداد مذاکراتی با مسکو برای خرید دستگاه دفاع هوایی اس-سه صد دارد. به گزارش ایسنا، سعد جواد قندیل، سفیر عراق در تهران در مصاحبه ای تایید کرده است که کشورش در حال انجام مذاکراتی با روسیه برای خرید دستگاه های دفاعی اس-سه صد است. پیش از […]

سفیر عراق در ایران روز دوشنبه گفته است که بغداد مذاکراتی با مسکو برای خرید دستگاه دفاع هوایی اس-سه صد دارد.

به گزارش ایسنا، سعد جواد قندیل، سفیر عراق در تهران در مصاحبه ای تایید کرده است که کشورش در حال انجام مذاکراتی با روسیه برای خرید دستگاه های دفاعی اس-سه صد است. پیش از این محمد رضا، رییس کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان عراق گفته بود که عراق و روسیه گفتگوها درباره توافق خرید سیستم اس-سه صد را از سر گرفته اند. با این حال سفیر عراق گفته است که این مساله بین عراق و روسیه در دست مذاکره است و ممکن است که عراق این دستگاه را خریداری کند. به گفته وی، عراق به دنبال ایجاد تنوع در واردات تسلیحات است و بغداد با مسکو توافق های انتقال تسلیحات دارد.