شام گذشته صدها تن در تهران، و شماری دیگر از شهرهای ایران برای اعتراض به عدم شفافیت درباره علت سقوط هواپیمای مسافربری تجمع کردند. همزمان دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا گفته که جهان نباید بار دیگر اجازه کشتار معترضان ایرانی را بدهد. این معترضان که از خانواده های قربانیان بودند، در مقابل دانشگاه امیرکبیر و […]

شام گذشته صدها تن در تهران، و شماری دیگر از شهرهای ایران برای اعتراض به عدم شفافیت درباره علت سقوط هواپیمای مسافربری تجمع کردند.

همزمان دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا گفته که جهان نباید بار دیگر اجازه کشتار معترضان ایرانی را بدهد. این معترضان که از خانواده های قربانیان بودند، در مقابل دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف تجمع کردند و خواهان محاکمه و مجازات عاملان این حادثه شدند. آنها با روشن کردن شمع یاد قربانیان را گرامی داشتند. صبح چهارشنبه هواپیمای اوکراینی با یکصدو هشتاد مسافر و خدمه پرواز، از فرودگاه امام خمینی در تهران برخاست و دقایقی بعد سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند.