مقام های اوکراینی گفته اند که برای خانواده های قربانیان حادثه هواپیمایی در ایران، غرامت می پردازند. ولادیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین اعلام کرده است که پس از گفتگوی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانی اش، دو طرف توافق کرده اند که هرچه سریعتر کار تشخیص هویت باقیمانده اجساد قربانیان حادثه هواپیمایی و همچنین کار […]

مقام های اوکراینی گفته اند که برای خانواده های قربانیان حادثه هواپیمایی در ایران، غرامت می پردازند.

ولادیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین اعلام کرده است که پس از گفتگوی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانی اش، دو طرف توافق کرده اند که هرچه سریعتر کار تشخیص هویت باقیمانده اجساد قربانیان حادثه هواپیمایی و همچنین کار مشترک برای رمزگشایی از جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده را آغاز کنند. او همچنان از پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان این حادثه خبر داده است. این درحالیست که اولکسی هونچاروک نخست وزیر اوکراین اعلام کرده است که دولت اوکراین مبلغ هشت هزار و سه صدوپنجاه دالر، به هر یک از خانواده های قربانیان این حادثه پرداخت خواهد کرد. به گفته آقای هونچاروک، پرداخت غرامت به خانواده های کادر پرواز این هواپیما نیز بر عهده شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین است.