شورای سلطنتی عمان بامداد شنبه هیثم بن طارق را به عنوان پادشاه جدید عمان انتخاب کرده است. او در مقابل پارلمان عمان به عنوان پادشاه جدید سوگند یاد کرد. وی در زمان پادشاهی سلطان قابوس وزیر فرهنگ عمان بود. بر اساس بیانیه دولت عمان، آقای هیثم از سوی سلطان قابوس به پادشاهی انتخاب شده بود […]

شورای سلطنتی عمان بامداد شنبه هیثم بن طارق را به عنوان پادشاه جدید عمان انتخاب کرده است. او در مقابل پارلمان عمان به عنوان پادشاه جدید سوگند یاد کرد.

وی در زمان پادشاهی سلطان قابوس وزیر فرهنگ عمان بود. بر اساس بیانیه دولت عمان، آقای هیثم از سوی سلطان قابوس به پادشاهی انتخاب شده بود و خانواده سلطنتی انتخاب پادشاه پیشین را تایید کرده است. براساس این بیانیه، در وصیتنامه سلطان قابوس که پس از مرگش از سوی خانواده سلطنتی باز شد، هیثم بن طارق را برای پادشاهی توصیه کرده بود. بااین حال، سلطان جدید عمان در مراسم انتصاب رسمی خود اعلام کرده است که رویکرد سلطان قابوس را در سطح سیاست خارجی ادامه می دهد.