قانونگذاران عراقی می گویند، دولت بغداد تصمیم گرفته است که مذاکرات برای خرید دستگاه های دفاع هوایی اس-چهارصد روسیه را در واکنش به نگرانی هایش درباره تحرکات آمریکا پیش ببرد. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، اعضای پارلمان عراق می گویند که کشورشان به خرید یک دستگاه دفاع هوایی روسیه تصمیم گرفته است. دستگاه اس-چهارصد […]

قانونگذاران عراقی می گویند، دولت بغداد تصمیم گرفته است که مذاکرات برای خرید دستگاه های دفاع هوایی اس-چهارصد روسیه را در واکنش به نگرانی هایش درباره تحرکات آمریکا پیش ببرد.

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، اعضای پارلمان عراق می گویند که کشورشان به خرید یک دستگاه دفاع هوایی روسیه تصمیم گرفته است. دستگاه اس-چهارصد از همان نوعی است که ترکیه از روسیه خریداری کرده است. عراق در حال بررسی خرید این سیستم موشک دفاع هوایی روسیه است. پیش از این یکی از نمایندگان پارلمان عراق گفته بود ممکن است عراق در آینده به چنین دستگاه های دفاعی نیاز پیدا کند اما گفته بود که خریداری اس-چهارصد روسی به روابط بغداد با واشنگتن لطمه می زند.