هیاتی که برای بررسی چگونگی قتل آمر ستار و چهار همراهش تعیین شده است، به کارش آغاز کرد. آمر ستار که از فرماندهان پیشین جهادی روز شنبه در جریان حمله امنیت ملی همراه با پسر و خواهرزاده ‌اش و میزبانش همراه با پسرش جان باختند. در ترکیب هیاتی که ریاست جمهوری برای بررسی این رویداد […]

هیاتی که برای بررسی چگونگی قتل آمر ستار و چهار همراهش تعیین شده است، به کارش آغاز کرد.

آمر ستار که از فرماندهان پیشین جهادی روز شنبه در جریان حمله امنیت ملی همراه با پسر و خواهرزاده ‌اش و میزبانش همراه با پسرش جان باختند. در ترکیب هیاتی که ریاست جمهوری برای بررسی این رویداد تعیین کرده چهار عضو شورا ملی، سه تن از نزدیکان آمر ستار و دو مقام پیشین امنیتی شامل ‌استند. اقبال صافی، نماینده ولایت کاپیسا که یکی از اعضای این هیات گفته است که در سه روز گذشته مصروف تدفین جنازه ‌ها بودند و روز پنجشنبه عملا تحقیقات ‌شان را آغاز کردند.