کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده که قرار است آرای شماری از محلات رای دهی در بیست ولایت بازشماری شود. چمن‌شاه اعتمادی، رییس دبیرخانه این کمیسیون، می گوید که این تصمیم پس از بررسی شکایات انتخاباتی به دنبال اعلام ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ شده است. آقای اعتمادی گفته است که بازشماری این آرا روز شنبه […]

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده که قرار است آرای شماری از محلات رای دهی در بیست ولایت بازشماری شود.

چمن‌شاه اعتمادی، رییس دبیرخانه این کمیسیون، می گوید که این تصمیم پس از بررسی شکایات انتخاباتی به دنبال اعلام ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ شده است. آقای اعتمادی گفته است که بازشماری این آرا روز شنبه هفته آینده با حضور کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای ناظر انتخاباتی و دسته های انتخاباتی آغاز می‌شود. هرچند آقای اعتمادی شمار محلات و نام‌های ولایت مورد نظر را مشخص نکرد، اما گفت که دسته هایی برای بازشماری این آرا به ولایت ها سفر خواهند کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا در روند بازشماری آرا با آن‌ ها همکاری کند و به دسترسی کامل برای معلوماتی که برای بازشماری آرا نیاز است کمک کنند.