زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان به قطر رسیده است و بر اساس گزارش‌ها با ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رییس دفتر سیاسی آن گروه در قطر دیدار کرده است. تحولات منطقه چه تاثیری بر روند صلح افغانستان خواهد داشت؟

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان به قطر رسیده است و بر اساس گزارش‌ها با ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رییس دفتر سیاسی آن گروه در قطر دیدار کرده است. تحولات منطقه چه تاثیری بر روند صلح افغانستان خواهد داشت؟