منابع از سفارت امریکا درکابل می گویند که زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، برای گرفتن پاسخ درباره ای کاهش خشونت ها، با نمایندگان طالبان در قطر دیدار می کند. از کاهش خشونت ها در افغانستان در حالی بحث می شود که افزایش تنش ها میان امریکا و ایران دل مشغولی رهبران […]

منابع از سفارت امریکا درکابل می گویند که زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، برای گرفتن پاسخ درباره ای کاهش خشونت ها، با نمایندگان طالبان در قطر دیدار می کند.

از کاهش خشونت ها در افغانستان در حالی بحث می شود که افزایش تنش ها میان امریکا و ایران دل مشغولی رهبران حکومت وحدت ملی و سیاسیون شده است. ارگ ریاست جمهوری می گوید که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد

جان باختن قاسم سلیمانی چی تاثیر روی روابط افغانستان با ایران و امریکا خواهد داشت؟ آیا طالبان به کاهش خشونت ها موافقه خواهند کرد؟