والی غزنی می گوید که میزان معاملات تجارى و خرید و فروش با استفاده از اسعار خارجى به ویژه روپیه پاکستانی در ولایت غزنى با همکارى و حمایت مردم حدود هشتاد درصد کاهش یافته است. در خبرنامه دفتر رسانه ای والی غزنی آمده است که ممنوعیت داد و ستد با رپیه پاکستانی سه هفته قبل […]

والی غزنی می گوید که میزان معاملات تجارى و خرید و فروش با استفاده از اسعار خارجى به ویژه روپیه پاکستانی در ولایت غزنى با همکارى و حمایت مردم حدود هشتاد درصد کاهش یافته است.

در خبرنامه دفتر رسانه ای والی غزنی آمده است که ممنوعیت داد و ستد با رپیه پاکستانی سه هفته قبل آغاز شد. در خبرنامه آمده که کمیته ولایتى منع اسعار خارجی در هفته نخست با مسوولان تمامى اصناف، جوانان و فعالان مدنى جهت آگاهی دادن از منع داد و ستد با روپیه پاکستانی نشست برگزار کرده است. بر اساس خبرنامه، هنوزهم شکایات از ادامه محدود خرید و فروش با روپیه پاکستانی در فروشگاه ها وجود دارد.