وزارت مالیه در پایان سال مالی نود و هشت خورشیدی اعلام کرد در این سال بیش از دوصد و هشت میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. سرپرست وزارت مالیه، می گوید که عواید جمع‌آوری شده در مقایسه با هدف تعیین شده بیست و دو میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد. سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که […]

وزارت مالیه در پایان سال مالی نود و هشت خورشیدی اعلام کرد در این سال بیش از دوصد و هشت میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. سرپرست وزارت مالیه، می گوید که عواید جمع‌آوری شده در مقایسه با هدف تعیین شده بیست و دو میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد. سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که حکومت در سال نودو  هشت خورشیدی حدود نود و پنج اعشاریه چهار درصد بودجه‌ی توسعه ‌ای ‌اش را مصرف کرده است. به گفه وی نسبت به سال گذشته بودجه توسعه‌ای دوازده میلیارد افغانی بیش‌تر مصرف شده است.

وزارت مالیه اعلام کرده است که بالغ بر دوصدو هشت میلیارد افغانی عواید ملی در جریان امسال جمع آوری شده است. همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه می گوید که این مبلغ افزایش ده درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. عواید سال مالی گذشته یکصد و هشتاد و نه میلیارد افغانی اعلام شده بود.

این در حالیست که گزارش قطعیه سال مالی سال سیزده نود و هفت حکومت در مجلس نمایندگان جنجالی شده و اتهام های سنگین فساد مالی در مصرف بودجه این سال به حکومت مطرح شده است. سرپرست وزارت مالیه می گوید مصرف بودجه کد نود و یک که اتهام حیف و میل را به همراه دارد، با احکام رییس جمهور مصرف شده است.

سرپرست وزارت مالیه همچنان تاکید کرد که بودجه درسال جاری بالاتر از نود و پنج درصد مصرف شده که بیشترین میزان مصرف بودجه توسعه ای را در هژده سال گذشته، نشان می‌دهد.

سرپرست وزارت مالیه همچنین به رشد اقتصادی در جریان امسال اشاره می کند و می گوید که اقتصاد کشور در جریان امسال سه درصد رشد داشته است. او ابراز امیدواری کرد که رشد اقتصادی در سال آینده به چهار درصد افزایش یابد. این درحالیست که در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی پی‌هم، اقتصاد کشور رشد بطی را پشت سر گذاشت؛ شاخص‌های اقتصادی سال گذشته دو اعشاریه هشت درصد رشد را نشان می‌داد.