یازده فرد وابسته به گروه طالبان در ولایت پروان کشته شدند. وزارت دفاع ملی می گوید که این افراد گروه طالبان در پی عملیاتی در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته شدند. براساس خبرنامه وزارت دفاع ملی، در جریان این عملیات یک ذخیره گاه جنگ افزار گروه طالبان نیز تخریب شده است. خبرنامه افزوده که در […]

یازده فرد وابسته به گروه طالبان در ولایت پروان کشته شدند.

وزارت دفاع ملی می گوید که این افراد گروه طالبان در پی عملیاتی در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته شدند. براساس خبرنامه وزارت دفاع ملی، در جریان این عملیات یک ذخیره گاه جنگ افزار گروه طالبان نیز تخریب شده است. خبرنامه افزوده که در پی این عملیات همچنان سه فرد وابسته به گروه طالبان بازداشت شده اند.