وزارت ترانسپورت قرارداد ساخت چهل و سه کیلومتر خط آهن هرات- خواف را با یک شرکت قزاقستانی امضا کرد. قرارداد ساخت بخش اول قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات با یک شرکت قزاقستانی در ارگ امضا شد. بخش اول قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات چهل و سه کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های […]

وزارت ترانسپورت قرارداد ساخت چهل و سه کیلومتر خط آهن هرات- خواف را با یک شرکت قزاقستانی امضا کرد.

قرارداد ساخت بخش اول قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات با یک شرکت قزاقستانی در ارگ امضا شد. بخش اول قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات چهل و سه کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان، زنده جان و انجیل ولایت هرات می گذرد. یما یاری سرپرست وزارت ترانسپورت می گوید این پروژه که دیزاین و ساختمان خط آهن را شامل می ‌شود درمدت شانزده ماه تکمیل خواهد شد. به گفته آقای یاری این پروژه پنجاه و هشت اعشاریه پنج میلیون دالر هزینه برخواهد داشت و این مبلغ از بودجه دولت افغانستان تمویل خواهد شد.

پروژه خط آهن که هرات را به ایران وصل می ‌کند به چهار قطعه جداگانه تقسیم شده که از این میان دو فاز در داخل خاک ایران تکمیل شده و قطعه سوم در داخل خاک افغانستان نود و پنج درصد تکمیل شده است. سرپرست وزارت ترانسپورت گفته که در کنار اعمار بخش اول قطعه چهارم این پروژه تا شانزده ماه آینده، پرداخت هزینه اعمار بخش دوم این بخش نیز از مجرای قرضه دراز مدت از سوی کشور ایتالیا تعهد شده است.

سرپرست وزارت ترانسپورت همچنان با اشاره به پروژه بزرگ خط آهن بلخ – هرات می گوید که بسیاری از کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری روی این پروژه تمایل نشان داده ‌اند. به گفته‌ او کار اعمار این پروژه سال آینده آغاز خواهد شد.