نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که کمیسیون انتخابات با مدیریت ضعیف مردم را در کار تاخیر اعلام نتایج انتخابات ناامید کرده است. شماری از اعضای نهادهای انتخاباتی می گویند کمیسیون انتخابات زیرفشارهای سیاسی دسته های انتخاباتی قرار دارد و این مساله روند انتخابات را به چالش کشیده است. روند انتخابات ریاست جمهوری با گذشت هر […]

نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که کمیسیون انتخابات با مدیریت ضعیف مردم را در کار تاخیر اعلام نتایج انتخابات ناامید کرده است. شماری از اعضای نهادهای انتخاباتی می گویند کمیسیون انتخابات زیرفشارهای سیاسی دسته های انتخاباتی قرار دارد و این مساله روند انتخابات را به چالش کشیده است.

روند انتخابات ریاست جمهوری با گذشت هر روز پیچیده تر می شود و این مساله مردم را نگران کرده است. نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که عامل این وضعیت کمیسیون انتخابات است که با مدیریت ضعیف و رفتن زیر فشارهای سیاسی شماری از دسته های انتخاباتی، روند انتخابات را به چالش کشیده است. یوسف رشید رییس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان “فیفا” می گوید که عامل دومی در به چالش کشیدن شدن روند انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است که با فشار وارد کردن به کمیسیون انتخابات وضعیت را بدتر کرده اند. آقای رشید، همچنان سکوت کمیسیون شکایات انتخاباتی در برابر عملکرد کمیسیون انتخابات را پرسش بر انگیز می خواند.

پیش از این عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی هشدار داده است که اگر کمیسیون انتخابات بدون جدا سازی آرای سیاه از سفید، اقدام به اعلام نتایج انتخابات کند، در برابر آن بی تفاوت نخواهد ماند.