درپی ریزش یک معدن طلا در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان پنج کارگر جان باختند و سی و پنج کارگر دیگر این معدن زخم برداشته اند. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان گفته است که این رویداد دیروز در روستای چوب خالی ولسوالی راغستان به قوع پیوسته است. به گفته سخنگوی والی بدخشان، این معدن پس […]

درپی ریزش یک معدن طلا در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان پنج کارگر جان باختند و سی و پنج کارگر دیگر این معدن زخم برداشته اند.

نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان گفته است که این رویداد دیروز در روستای چوب خالی ولسوالی راغستان به قوع پیوسته است. به گفته سخنگوی والی بدخشان، این معدن پس از برف باری فروریخته است. گفته می شود حین فروریزی این معدن، پنجاه کارگر در آن مصروف کار بودند.