صدها تن از باشندگان ولایت کنر در راهپیمایی اعتراضی، حمایت خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبر عبدالله عبدالله اعلام کردند. معترضان بر جداسازی آرای تقلبی از آرای پاک تاکید می کنند می گویند که حکومت تقلبی را نمی پذیرند. آنان هشدار می دهند که  اگر کمیسیون انتخابات به خواست شان رسیدگی […]

صدها تن از باشندگان ولایت کنر در راهپیمایی اعتراضی، حمایت خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبر عبدالله عبدالله اعلام کردند.

معترضان بر جداسازی آرای تقلبی از آرای پاک تاکید می کنند می گویند که حکومت تقلبی را نمی پذیرند. آنان هشدار می دهند که  اگر کمیسیون انتخابات به خواست شان رسیدگی نکند، به اعتراضات گسترده دست خواهند زد.