دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نشست مشترک کمیسیون انتخابات را به رسم اعتراض ترک کرد. اسدالله سعادتی معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که عملکرد کمیسیون انتخابات خلاف قانون بوده است. آقای سعادتی تأکید می کند نیاز است که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به خلاف ورزی ها شان به دادگاه […]

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نشست مشترک کمیسیون انتخابات را به رسم اعتراض ترک کرد. اسدالله سعادتی معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که عملکرد کمیسیون انتخابات خلاف قانون بوده است. آقای سعادتی تأکید می کند نیاز است که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به خلاف ورزی ها شان به دادگاه معرفی شوند؛ اما رییس کمیسیون انتخابات می گوید که عملکرد این کمیسیون مطابق به قانون بوده است.

کمیسیون انتخابات روز یکشنبه نشست معلوماتی را با حضور حدود هفتاد تن از نمایندگان دسته ‌های انتخاباتی ناظران و نهادهای دخیل ملی و بین المللی در انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد.‌ حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات می گوید تمام عملکرد این کمیسیون مطابق به قانون بوده است.

اما اسدالله سعادتی معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که اعضای کمیسیون انتخابات مطابق به حدس و گمان در پیوند به سه صد هزار رای تقلبی تصمیم گرفته اند. آقای سعادتی تأکید می کند که اعضای کمیسیون انتخابات باید به دلیل خلاف ورزی های صورت گرفته، به دادگاه معرفی شوند.

از سویی هم شماری از احزاب سیاسی و نهادها ناظر انتخاباتی از عملکرد کمیسیون انتخابات انتقاد می کنند و می گویند بیشتر عملکرد کمیسیون انتخابات خلاف قانون بوده است.

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و شماری از احزاب سیاسی به رسم اعتراض از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات نشست را ترک کردند. سرانجام این نشست بدون نتیجه به پایان رسید. همزمان با برگزاری این نشست در کمیسیون انتخابات، صدها تن از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت های هرات و سمنگان راهپیمایی کردند.