وزارت دفاع ملی می گوید که جنگجویان حزب ترکستان اسلامی در مناطق شمالشرقی کشور درپی عملیات دوامدار نظامیان کشور تضعیف شده اند. حزب اسلامی ترکستان به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود و توسط اویغورها در غرب چین تاسیس شده است. چین، اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، روسیه و پاکستان این حزب را یک گروه […]

وزارت دفاع ملی می گوید که جنگجویان حزب ترکستان اسلامی در مناطق شمالشرقی کشور درپی عملیات دوامدار نظامیان کشور تضعیف شده اند.

حزب اسلامی ترکستان به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود و توسط اویغورها در غرب چین تاسیس شده است. چین، اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا، روسیه و پاکستان این حزب را یک گروه “تروریستی” می ‌دانند. اهداف اعلام شده این گروه ایجاد دولت مستقل “ترکستان شرقی” در سین کیانگ چین است.

برخی عکس ها که ظاهرا مربوط به نوامبر یک ماه قبل است، جنگجویان حزب ترکستان اسلامی در افغانستان نشان می دهد. در این عکس ها دیده می شود که جنگجویان از وسایل نظامی افغانستان استفاده می کنند.

وزارت دفاع افغانستان تأیید می کند که حزب ترکستان اسلامی، در مناطقی از ولایت های شمال شرق کشور حضور دارد؛ اما در نتیجه عملیات تازه نیروهای نظامیان تضعیف شده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که پس از آغاز عملیات نظامی عرصه فعالیت گروه طالبان و همچنان حزب ترکستان اسلامی محدود شده است. آقای امان افزوده که گروه طالبان زمینه فعالیت حزب ترکستان اسلامی را در شمال شرق کشور فراهم کرده و طالبان زمینه ساز آمدن گروه‌ های تروریستی مختلف در افغانستان است.

اما گروه طالبان این گفته ها را رد کرده است و گفته است که هدف از این گفته ایجاد بد بینی میان این گروه با کشورهای همسایه است. گروه طالبان و چین روابط نزدیک دارند و چند بار هیأت این گروه به چین سفر کرده است.

مرکز حزب ترکستان اسلامی در زمان حاکمیت رژیم طالبان در کابل بود و از همان زمان روابط نزدیکی با القاعده داشت.