مسوولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گویند که آلودگی هوا در کابل به زودی قابل حل نیست و با گذشت هر روز وضعیت هوا در این شهر بدتر می شود. همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما آلودگی هوا در شهر کابل افزایش پیدا کرده و صحت باشندگان کابل را تهدید می کند. […]

مسوولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گویند که آلودگی هوا در کابل به زودی قابل حل نیست و با گذشت هر روز وضعیت هوا در این شهر بدتر می شود.

همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما آلودگی هوا در شهر کابل افزایش پیدا کرده و صحت باشندگان کابل را تهدید می کند. بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه، سالانه سه هزار تن در نتیجه آلودگی هوا تنها در کابل جان خود را از دست می دهند و این رقم با گذشت هر سال در حال افزیش است. شاه زمان میوندی، رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که آلودگی هوا به یک مشکل جدی در کابل مبدل شده است و به زودی قابل حل نیست.

استفاده از تیل بی کفیت در وسایط، سوخت ذعال سنگ، پلاستیک و سوخت تایر و رابر در حمام ها از عوامل عمده افزایش آلودگی هوا شهر کابل گفته می شود. رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که برنامه پنج ساله از بهر جلوگیری از آلودگی هوا در کابل به زودی تطبیق می شود. وی می افزاید که تطبیق این برنامه بدون همکاری مردم و اداره های زیربط مشکل است.

نخستین اثر منفی آلودگی هوا بر صحت انسان، بروز مشکلات تنفسی است. همچنان آلودگی هوا سبب امراض چشم، حملات قلبی، امراض جلدی و حتا سرطان می شود.

بر اساس آمار یک منابع بررسی کننده آلودگی هوا در آمریکا، شهر کابل در هفته گذشته بدترین آلودگی هوا را داشته و این شهر در صدر آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفته است.