رییس تشکیلات خودگردان فلسطین گفته است که پروژه های آمریکا در غزه مقدمه چینی برای “معامله قرن” است. محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین نسبت به طرح های دوامدار آمریکا در اراضی فلسطینی به عنوان زمینه‌ای برای اجرای طرح “معامله قرن” هشدار داده و گفته است که تشکیلات خودگردان جلوی این گونه اقدامات ضد فلسطینی […]

رییس تشکیلات خودگردان فلسطین گفته است که پروژه های آمریکا در غزه مقدمه چینی برای “معامله قرن” است. محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین نسبت به طرح های دوامدار آمریکا در اراضی فلسطینی به عنوان زمینه‌ای برای اجرای طرح “معامله قرن” هشدار داده و گفته است که تشکیلات خودگردان جلوی این گونه اقدامات ضد فلسطینی آمریکا می ایستد.

به گزارش ایسنا، محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در آغاز نشست کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین در شهر رام الله، گفته است که رژیم اسراییل به حملات خود علیه ملت فلسطین به ویژه در شهر قدس اشغالی ادامه می‌دهد که آخرین آن بازداشت کادر روزنامه نگاران فعال در تلویزیون فلسطین در روز جمعه بود. رییس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین تاکید کرده است که طرح های آمریکا در سرزمین های قدس و فلسطین، هرگز اجرایی نخواهد شد و رهبری فلسطین در مقابل یهودی‌سازی و اقدامات آمریکا دست بسته و بی‌تفاوت نخواهد ماند.