در پی عملیات کوماندو ها در ولایت ارزگان نه فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و دو تن دیگر آنان زخم برداشته اند. قول اردوی عملیات های خاص در خبرنامه ای گفته است که این عملیات در روستای سرخ مرغاب شهر ترینکوت اجرا شده است. براساس خبرنامه، مقدار سه صد کیلوگرام مواد انفجاری، چهارده […]

در پی عملیات کوماندو ها در ولایت ارزگان نه فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و دو تن دیگر آنان زخم برداشته اند. قول اردوی عملیات های خاص در خبرنامه ای گفته است که این عملیات در روستای سرخ مرغاب شهر ترینکوت اجرا شده است. براساس خبرنامه، مقدار سه صد کیلوگرام مواد انفجاری، چهارده حلقه ماین ضد وسایط و یک تونل گروه طالبان نیز در جریان این عملیات منهدم شده است.