قول اردوی دوصد و نه شاهین در شمال کشور از کشته شدن یک فرمانده کلیدی گروه طالبان در ولایت بلخ خبر داده است. این قول اردو در خبرنامه ای گفته است که این فرمانده طالبان با یک زیر دستش در ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ در درگیری با نظامیان کشور کشته شده است.

قول اردوی دوصد و نه شاهین در شمال کشور از کشته شدن یک فرمانده کلیدی گروه طالبان در ولایت بلخ خبر داده است.

این قول اردو در خبرنامه ای گفته است که این فرمانده طالبان با یک زیر دستش در ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ در درگیری با نظامیان کشور کشته شده است.