پنج فرد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان کشته شدند. وزارت امور داخله می گوید که این افراد سه شنبه شب در پی عملیات قطعات خاص پلیس کشته شدند. وزارت داخله گفته که در این عملیات مقداری سلاح و جنگ افزار طالبان نیز به دست پلیس افتاده است.

پنج فرد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان کشته شدند.

وزارت امور داخله می گوید که این افراد سه شنبه شب در پی عملیات قطعات خاص پلیس کشته شدند. وزارت داخله گفته که در این عملیات مقداری سلاح و جنگ افزار طالبان نیز به دست پلیس افتاده است.