درپی چند رشته عملیات پلیس در ولایت زابل هفت فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و ده تن دیگر آنان زخم برداشته اند. وزارت امور داخله در خبرنامه ای گفته است که این عملیات در ولسوالی های شاه جوی، اتغر و ارغنداب ولایت زابل اجرا شده است. براساس خبرنامه، در جریان این عملیات ها […]

درپی چند رشته عملیات پلیس در ولایت زابل هفت فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و ده تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

وزارت امور داخله در خبرنامه ای گفته است که این عملیات در ولسوالی های شاه جوی، اتغر و ارغنداب ولایت زابل اجرا شده است. براساس خبرنامه، در جریان این عملیات ها به پلیس و غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.