دولت چین نسبت به پیامدهای مصوبه کنگره آمریکا در حمایت از مسلمانان اویغور هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که رای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در تصویب طرح تحریم مقام های دولت چین به دلیل سرکوب مسلمانان اویغور بر همکاری چین و آمریکا در زمینه‌ های مهم تاثیری منفی خواهد گذاشت. این […]

دولت چین نسبت به پیامدهای مصوبه کنگره آمریکا در حمایت از مسلمانان اویغور هشدار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که رای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در تصویب طرح تحریم مقام های دولت چین به دلیل سرکوب مسلمانان اویغور بر همکاری چین و آمریکا در زمینه‌ های مهم تاثیری منفی خواهد گذاشت.

این طرح تنها چند روز پس از آن تصویب شده که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مصوبه کنگره در حمایت از حرکت اعتراضی علیه چین در هانگ‌ کانگ را امضا کرد. روز گذشته، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت چهار صدو هفت رای موافق در برابر یک رای مخالف طرحی را تصویب کردند که از رییس جمهور می ‌خواهد تا تحریم‌ های شدیدی را علیه جمهوری خلق چین به اجرا بگذارد. از جمله در این طرح، به تحریم دفتر سیاسی حزب کمونیست و از نهادهای اصلی سیاستگذاری در چین اشاره شده است.