حسن روحانی، رییس جمهور ایران گفته است که شدید شدن اعتراض‌ های ماه عقرب در اعتراض به افزایش قیمت نفت از پیش از دو سال پیش برنامه ریزی شده بود. آقای روحانی گفته است که تهران پیش بین این اعتراض ها بوده است. رییس جمهور ایران خواستار تفکیک میان بازداشت شدگان اعتراض‌ های گسترده عقرب […]

حسن روحانی، رییس جمهور ایران گفته است که شدید شدن اعتراض‌ های ماه عقرب در اعتراض به افزایش قیمت نفت از پیش از دو سال پیش برنامه ریزی شده بود.

آقای روحانی گفته است که تهران پیش بین این اعتراض ها بوده است. رییس جمهور ایران خواستار تفکیک میان بازداشت شدگان اعتراض‌ های گسترده عقرب شده و گفته است کسانی که در اعتراض با سلاح شرکت کرده است، باید مجازات شود. رییس جمهور ایران گسترده شدن و تشدید اعتراض ‌ها را سازمان ‌یافته خوانده و گفته است که اعتراف افراد بازداشت شده در جریان تظاهرات به زودی پخش خواهد شد.