زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است که افراد وابسته به گروه طالبان در شکست تروریستان داعش در ولایت ننگرهار نقش داشته اند. آقای خلیلزاد در حساب تویتر خود نوشته است که جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار به شدت شکست خورده ‌اند. آقای خلیلزاد افزوده که کمپاین اخیر علیه داعش در […]

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است که افراد وابسته به گروه طالبان در شکست تروریستان داعش در ولایت ننگرهار نقش داشته اند.

آقای خلیلزاد در حساب تویتر خود نوشته است که جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار به شدت شکست خورده ‌اند. آقای خلیلزاد افزوده که کمپاین اخیر علیه داعش در ولایت ننگرهار مثال خوبی از عملیات موثر نظامیان افغانستان، نظامیان آمریکایی و طالبان است.