والی ولایت های بادغیس، جوزجان و بغلان گزارش کاری خود را طی یک ساله گذشته به رسانه ها شرک کردند. آنان وضعیت امنیتی این ولایت ها را خوب توصیف می کنند. والی بادغیس می گوید که تاچند روز دیگر عملیات وسیع تصفیوی به هدف رفع تهدیدهای امنیتی در ولسوالی بالامرغاب این ولایت راه اندازی خواهد […]

والی ولایت های بادغیس، جوزجان و بغلان گزارش کاری خود را طی یک ساله گذشته به رسانه ها شرک کردند. آنان وضعیت امنیتی این ولایت ها را خوب توصیف می کنند. والی بادغیس می گوید که تاچند روز دیگر عملیات وسیع تصفیوی به هدف رفع تهدیدهای امنیتی در ولسوالی بالامرغاب این ولایت راه اندازی خواهد شد.

عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس وضعیت امنیتی در این ولایت را خوب توصیف می کند و می گوید که از پنج ماه به این سو امنیت این ولایت بهتر شده است. به گفته وی، پیش از این عملیات های وسیعی به هدف سرکوب طالبان در بخش های گوناگون این ولایت راه اندازی شده در نتیجه این عملیات ها تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است. وی تاکید می کند که تاچند روز دیگر عملیات وسیع تصفیوی به هدف رفع تهدیدهای امنیتی در ولسوالی بالامرغاب این راه اندازی خواهد شد.

درهیمن حال، مولوی لطف الله عزیزی، والی جوزجان نیز پاکسازی کامل این ولایت از حضور تروریستان داعش را از دستآورد عمده در بخش امنیتی می داند. وی می گوید که به زودی عملیات وسیع برای رفع تهدیدهای امنیتی در شاهراه نمبر یک و ولسوالی هایی که با تهدید بلند امنیتی روبه رو استند، آغاز خواهد شد.

از سویی هم، عبدالقیوم نیازی، سرپرست ولایت بغلان از ایجاد هماهنگی میان ارگانهای امنیتی در این ولایت سخن می گوید. آقای نیازی می افزاید که برخی مناطق این ولایت که از مدت ها در کنترول طالبان قرار داشت، از تسلط این گروه بیرون شده است.

سرپرست ولایت بغلان وضعیت امنیتی در ساحات دند غوری، دند شهاب الدین و کیلگی را خوب توصیف کرده و می افزاید که امنیت مسیر شاهراه میان بغلان – کندز و بغلان- مزار شریف تامین است.