وزارت صحت عامه می گوید بیشتر معتادانی که درمان می شوند، دوباره به اعتیاد رو می آورند. سالانه چهل هزار معتاد در مراکز ترک اعتیاد در افغانستان تداوی می ‌شوند، اما این رقم در مقایسه با شمار کلی معتادان به مواد مخدر در کشور ناچیز است و به کاهش شمار معتادان ختم نمی ‌شود. بااین […]

وزارت صحت عامه می گوید بیشتر معتادانی که درمان می شوند، دوباره به اعتیاد رو می آورند.

سالانه چهل هزار معتاد در مراکز ترک اعتیاد در افغانستان تداوی می ‌شوند، اما این رقم در مقایسه با شمار کلی معتادان به مواد مخدر در کشور ناچیز است و به کاهش شمار معتادان ختم نمی ‌شود.

بااین حال، وزارت صحت عامه تایید می ‌کند که بیشتر معتادان پس از سپری کردن دوره درمان‌ شان در مراکز صحی، دوباره به مواد مخدر رو می ‌آورند. فدا محمد پیکان، معین خدمات صحی وزارت صحت عامه گفته است که بیشتر معتادان پس از درمان، دوباره به مواد مخدر رو می‌آورند. آقای پیکان گفته که هرچند آماری مشخصی در این خصوص وجود ندارد و تاکنون میزان برگشت معتادان درمان شده به مواد مخدر به صورت دقیق در کشور سنجش نشده است؛ اما به نظر می ‌رسد بیشتر کسانی که برای تداوی در مراکز صحی بستری می ‌شوند، دوباره به مواد مخدر رو می ‌آورند.

معین وزارت صحت به شکل نمونه یادآوری کرده که در بیشتر کمپاین‌ های جمع آوری معتادان در شهر کابل، ماموران وزارت صحت عامه معتادان را برای چندین بار برای تداوی بستری می ‌کنند. به گفته او این موضوع نشان دهنده آن است که شماری زیادی از معتادان پس از تداوی دوباره به استعمال مواد مخدر رو می ‌آورند.

معین وزارت صحت عامه تأکید کرده که جدیت مشکل رو آوردن معتادان به استعمال دوباره مواد مخدر زمانی مطرح می ‌شود که آمارهای جهانی در بیشتر کشورهایی که با موادمخدر درگیر استند نشان می ‌دهد که نود تا نود و پنج درصد معتادان پس از تداوی دوباره مواد مخدر استعمال می‌ کنند.