تشکیلات خودگردان فلسطین ساخت و سازهای جدید رژیم اسراییل در الخلیل را نتیجه موضع آمریکا دانسته است. ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم مقام های رژیم اسراییل برای ساخت و سازهای جدید در مرکز شهر “الخلیل” در کرانه باختری را محکوم کرده است. به گزارش ایسنا، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی […]

تشکیلات خودگردان فلسطین ساخت و سازهای جدید رژیم اسراییل در الخلیل را نتیجه موضع آمریکا دانسته است.

ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم مقام های رژیم اسراییل برای ساخت و سازهای جدید در مرکز شهر “الخلیل” در کرانه باختری را محکوم کرده است. به گزارش ایسنا، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته است تا جهت توقف اینگونه اقدامات رژیم اسراییل، فورا وارد عمل شود و گام‌های عملی را در مقابله با این تنش اسراییل بردارد. ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه خود تاکید کرده است که تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای نزده شصت و هفت به پایتختی قدس شرقی، تنها راه ‌برای برقراری امنیت، صلح و ثبات در منطقه است.