معترضان عراقی برای بار دوم در طول یک هفته اخیر کنسلگری ایران در شهر نجف را آتش زدند. چهارشنبه گذشته نیز گروهی از معترضان عراقی کنسلگری ایران در شهر نجف یورش برده بودند و این مکان را آتش زدند. اما کارکنان کنسلگری ایران قبل از این رویداد تحت حفاظت‌ های امنیتی، ساختمان را تخلیه کرده […]

معترضان عراقی برای بار دوم در طول یک هفته اخیر کنسلگری ایران در شهر نجف را آتش زدند.

چهارشنبه گذشته نیز گروهی از معترضان عراقی کنسلگری ایران در شهر نجف یورش برده بودند و این مکان را آتش زدند. اما کارکنان کنسلگری ایران قبل از این رویداد تحت حفاظت‌ های امنیتی، ساختمان را تخلیه کرده بودند. دولت عراق یک روز پس، این حمله را محکوم کرد. همچنان ایران با محکوم کردن این حادثه، از مقام های عراقی خواسته بود که از دیپلوماتان و اماکن دیپلماتیک حفاظت کند. اعتراض‌های ضد دولتی عراق در اوایل ماه اکتبر گذشته در پایتخت و برخی از شهرهای دیگر این کشور آغاز شد که بزرگترین تظاهرات از زمان سقوط صدام حسین در سال دوهزار و سه گفته شده است. براساس گزارشها، تاکنون بیشتر از چهارصدو سی تن در جریان درگیری‌های معترضان با نیروهای امنیتی در این کشور کشته شده اند. این اعتراض‌ ها باوجود استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق هنوز فروکش نکرده است.