حکومت برای کاهش و مدیریت آتش سوزی ها در کشور، کمیته مدیریت آتش سوزی را ایجاد کرده است. مسوولان این کمیته هدف از ایجاد این کمیته را مدیریت آتش سوزی و جلوگیری از آتش سوزی در پایتخت و کلان شهرهای کشور عنوان می کنند. با آغاز فصل سرما آتش سوزی در پایتخت افزایش پیدا می […]

حکومت برای کاهش و مدیریت آتش سوزی ها در کشور، کمیته مدیریت آتش سوزی را ایجاد کرده است. مسوولان این کمیته هدف از ایجاد این کمیته را مدیریت آتش سوزی و جلوگیری از آتش سوزی در پایتخت و کلان شهرهای کشور عنوان می کنند.

با آغاز فصل سرما آتش سوزی در پایتخت افزایش پیدا می کند. بر اساس آمار ریاست عمومی آتش نشانی، آتش سوزی ها در یک سال گذشته حدود دو صدو چهل و پنج میلیون افغانی خساره بر جای گذشته است. قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که در حال حاضر بیشتر تانک های تیل و مراکز تجاری در کابل تدابیری برای جلوگیری از آتش سوزی ندارند. آقای حیدری، هدف از ایجاد این کمیته را مدیریت آتش سوزی و جلوگیری از آتش سوزی در پایتخت و کلان شهرهای کشور عنوان می کنند.

آقای حیدری، همچنان می گوید که این کمیته تنها در پایتخت دوصدو چهل و شش تانک تیل و دو هزار مرکز تجاری را سروی کرده است. کمیته مهار برای آتش سوزی، به تاجران هشدار می هد که اگر با این کمیته در تدابیر پیش گیرانه از وقوع آتش سوزی همکاری نکنند، به دادستانی کل معرفی می شوند.

این کمیته به اساس دستور رییس جمهور ایجاد شده است و نه اداره مستقل و شماری از وزارت ها شامل این کمیته است. ریاست این کمیته را وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به عهده دارد.