عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است که برجام یک دستاورد دیپلماسی بین المللی است و کشورهای جهان نسبت به رعایت، اجرا و حفظ آن مسوولیت دارند. آقای عراقچی در سفرش به چین گفته است که برجام یک توافق منطبق با شورای امنیت است و قطعنامه بیست و دو – سی و یک […]

عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است که برجام یک دستاورد دیپلماسی بین المللی است و کشورهای جهان نسبت به رعایت، اجرا و حفظ آن مسوولیت دارند.

آقای عراقچی در سفرش به چین گفته است که برجام یک توافق منطبق با شورای امنیت است و قطعنامه بیست و دو – سی و یک شورای امنیت، این توافق بین المللی را تصویب کرده است. او تصمیم آمریکا برای خروج از این توافق را، نقض مصوبه شورای امنیت دانسته است. عراقچی تصریح کرده که آمریکا نه تنها از این توافق خارج شده است بلکه سایر کشورهای باقی مانده در برجام را نیز تحت فشار قرار داده تا از این توافق خارج شوند. معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش کاهش تعهدات برجامی ایران را در قالب برجام دانسته و تاکید کرده که این کاهش تعهدات ایران در برجام به معنای خروج ایران از این توافقنامه نیست.