سفیر کانادا در کابل با صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در اقامتگاهش در کابل دیدار کرد. در این دیدار درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تأمین شفافیت در انتخابات و همچنان نقش احزاب در گفتگوهای صلح، بحث شده است. آقای ربانی همچنان از همکاری های کانادا با افغانستان ستایش کرده است.

سفیر کانادا در کابل با صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در اقامتگاهش در کابل دیدار کرد.

در این دیدار درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تأمین شفافیت در انتخابات و همچنان نقش احزاب در گفتگوهای صلح، بحث شده است. آقای ربانی همچنان از همکاری های کانادا با افغانستان ستایش کرده است.