با وجود استعفای رسمی عادل عبدالمهدی، نخست ‌وزیر عراق با هدف پایان دادن به درگیری‌ های خونین در این کشور، اعتراضات ضد دولتی فروکش نکرده است. نخست وزیر عراق استعفای خود را رسما تقدیم پارلمان عراق کرده است، پیش از این نیز، شماری از اعضای کلیدی دولت عراق در جریان نشست اضطراری کابینه، استعفا دادند. […]

با وجود استعفای رسمی عادل عبدالمهدی، نخست ‌وزیر عراق با هدف پایان دادن به درگیری‌ های خونین در این کشور، اعتراضات ضد دولتی فروکش نکرده است.

نخست وزیر عراق استعفای خود را رسما تقدیم پارلمان عراق کرده است، پیش از این نیز، شماری از اعضای کلیدی دولت عراق در جریان نشست اضطراری کابینه، استعفا دادند. اما براساس گزارشها، اعتراضات در همه شهرهای جنوبی با قدرت خود ادامه دارد و در برخی از شهرها از جمله بغداد و ناصریه، شماری از مراکز پلیس به محاصره معترضان درآمده ‌است. از آغاز اعتراضات در این کشور که علیه فساد مالی، بیکاری و عرضه خدمات عمومی آغاز شده است، بیش از چهارصد تن کشته شده اند.