تیموتی ویکس، استاد استرالیایی دانشگاه آمریکایی افغانستان پس از رهایی از بند طالبان برای نخستین بار با رسانه ها گفتگو کرده است. او گفته است که شرایط سخت زندان بر او اثر گذاشته است. طالبان این شهروند استرالیایی را با کوین کینک یک استاد دیگر دانشگاه آمریکایی افغانستان، در بدل رهایی سه عضو ارشد این […]

تیموتی ویکس، استاد استرالیایی دانشگاه آمریکایی افغانستان پس از رهایی از بند طالبان برای نخستین بار با رسانه ها گفتگو کرده است. او گفته است که شرایط سخت زندان بر او اثر گذاشته است.

طالبان این شهروند استرالیایی را با کوین کینک یک استاد دیگر دانشگاه آمریکایی افغانستان، در بدل رهایی سه عضو ارشد این گروه ماه گذشته میلادی پس از سه سال گروگان‌ گیری، آزاد کردند. طالبان این استادان را در ماه اگست سال دوهزار و شانزده میلادی از بیرون محوطه دانشگاه آمریکایی افغانستان از کابل اختطاف کرده بودند.

تیموتی ویکس، استاد استرالیایی دانشگاه آمریکایی افغانستان پس از رهایی از بند طالبان در یک گفتگوی تلویزیونی گفته است که در شب‌ ها و روزهای سخت در زندان “امید” را از دست نداده بود.

آقای ویکس پس از رهایی برای نخستین بار در گفتگوی رسانه ای در سیدنی، احساساتی معلوم می ‌شد. آقای ویکس گفته که بار بار احساس کرده که می ‌میرد و هیچ گاه نمی ‌تواند برای دیدن کسانی را که دوست دارم، برگردد.

تیموتی ویکس افزوده است: “شرایط سخت و طولانی زندان بر من تاثیر گذاشته است. به اراده خداوند من اینجایم. من زنده و مصوونم و آزاد شده ام. بدون این در جهان به هیچ چیزی نیاز ندارم.”

آقای ویکس گفته که خلاف توقع زمان طولانی را در زندان باقی ماند؛ اما در این مدت هیچگاهی ناامید نشده بود.

استاد استرالیایی دانشگاه آمریکایی افغانستان افزوده است: “اگر امید را از دست بدهی، چیزی اندکی برایت باقی خواهد ماند.”

این استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان گفته که برای رهایی او و کوین کینک آمریکایی استاد دیگر این دانشگاه به شمول عملیات نیروهای بحری آمریکا شش بار تلاش شده است.

تیموتی ویکس، افزوده است: “حوالی ساعت دوی بامداد طالبان ما را از خواب بیدار کرده و داخل تونل کردند. محافظان ما گفتند که این حمله را جنگجویان داعش کرده بودند. من همان زمان فهمیدم و باور دارم که نیروهای بحری آمریکا برای به دست آوردن ما آمده بودند.”

آقای ویکس گفت که از پهره داران طالبان نفرت ندارد؛ چون آنان سرباز بودند و سربازان به جز از اطاعت امر فرماندهان شان، انتخاب دیگر ندارند.