دولت فرانسه اخیرا ضمن هشدار به ایران در مورد کاهش تعهدات هسته‌ای، این کشور را به اعمال سازوکار برجامی منجر به بازگشت تحریم تهدید کرده است. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه گفته است آنان با توجه به تکرار اقدامات مقام های ایران که به تدریج در حال گسستن از محتوای برجام استند، در […]

دولت فرانسه اخیرا ضمن هشدار به ایران در مورد کاهش تعهدات هسته‌ای، این کشور را به اعمال سازوکار برجامی منجر به بازگشت تحریم تهدید کرده است.

ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه گفته است آنان با توجه به تکرار اقدامات مقام های ایران که به تدریج در حال گسستن از محتوای برجام استند، در حال بررسی این رویکرد اند. اما عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان آقای لودریان گفته است که برجام در شرایط کنونی اساسا به طرف‌های اروپایی اجازه نمی دهد که در قبال اعمال حق مشروع ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا به این مکانیزم استناد کنند. مقام های ایرانی همواره طرف های اروپایی برجام را به عدم پابندی به تعهدات شان در این توافق متهم کرده و گفته اند که اگر آنان به تعهدات شان عمل نکنند، ایران نیز از این توافق خارج خواهد شد.