دپلماسی طالبان از واشنگتون تا تهران؛ طالبان می گویند، ملا برادر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، در تهران دیدار و گفتگو کرده است. پس از دیدارهای پنهانی زلمی خلیلزاد با نماینده های طالبان در پاکستان، ملا برادر معاون این گروه با جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است. در حالی که […]

دپلماسی طالبان از واشنگتون تا تهران؛ طالبان می گویند، ملا برادر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، در تهران دیدار و گفتگو کرده است. پس از دیدارهای پنهانی زلمی خلیلزاد با نماینده های طالبان در پاکستان، ملا برادر معاون این گروه با جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است.

در حالی که سیاست گران افغان هنوز اختلافات جدی در مورد روند صلح دارند، آیا دیدارهای نماینده طالبان از کشورهای منطقه می تواند پیام بن بست روند صلح را بدهد؟