داکتر عبدلله: تقلب‌کاران به این فکر نباشند که ۲۰۱۴ بار دیگر تکرار می‌شود

داکتر عبدالله بیان داشته که اگر کمیسیون انتخابات به مسیر قانونی برنگردد، مسوولیت عواقب کار به دوش کمیسیون و آنانی خواهد بود که کمیسیون را به مسیر خلاف قانون ترغیب کردند. سرانجام نتیجه چه خواهد شد؟ چشم انداز به آینده چه خواهد بود؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top