جنرال مارک میلی، رییس ستاد ارتش امریکا گفته است که امکان پایان دادن جنگ در افغانستان از طریق گفتگو نسبت به‌هر زمانِ دیگر بیشتر دیده می‌شود. این در حالیست که اکثریت احزاب و جریان های سیاسی در کشور فراخوان برا مظاهره برای فردا را داده اند؛ آیا این خود یک بحران نیست؟ قضیه صلح چقدر […]

جنرال مارک میلی، رییس ستاد ارتش امریکا گفته است که امکان پایان دادن جنگ در افغانستان از طریق گفتگو نسبت به‌هر زمانِ دیگر بیشتر دیده می‌شود. این در حالیست که اکثریت احزاب و جریان های سیاسی در کشور فراخوان برا مظاهره برای فردا را داده اند؛ آیا این خود یک بحران نیست؟ قضیه صلح چقدر متاثر خواهد شد از این بحران انتخاباتی؟