هزاران تن از هواداران دسته انتخابات ثبات و همگرایی امروز در شهر کابل راهپیمایی اعتراضی کردند. آنان خواستار ابطال سه صد هزار رأی تقلبی شدند. معترضان با صدور اعلامیه ای از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که در تصمیم های خود به گونه مستقلانه عمل کند. در قطعنامه هشدار داده شده است که اگر به خواست […]

هزاران تن از هواداران دسته انتخابات ثبات و همگرایی امروز در شهر کابل راهپیمایی اعتراضی کردند. آنان خواستار ابطال سه صد هزار رأی تقلبی شدند. معترضان با صدور اعلامیه ای از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که در تصمیم های خود به گونه مستقلانه عمل کند. در قطعنامه هشدار داده شده است که اگر به خواست های مشروع دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی رسیدگی نشود، از هر گزینه صلح آمیز و مشروع برای رسیدن به هدف استفاده خواهد کرد.

هزاران تن از هواداران دسته انتخابات ثبات و همگرایی صبح زود روز جمعه از نقاط مختلف شهر کابل حرکت کردند تا خودشان را نزدیک کاخ ریاست جمهوری برسانند. این راهپیمایی به گونه متفاوتی برگزار شد. چنان که اعضای ارشد دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در صف نخست، معترضان را همراهی می کردند. این معترضان که صبح زود خانه شانرا به قصد دادخواهی از رأی شهروندان ترک کرده اند، خواهان روی کار آمدن رییس جمهور براساس رأی مردم هستند.

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در قطعنامه‌ ای خود تأکید کرده است که کمیسیون انتخابات باید به جای تمکین به خواست ‌ها و مطالبات یک تیم انتخاباتی، به مسیر قانونی برگردد. در این قطعنامه همچنان بر ابطال سه صد هزار رأی بدون شناخت بایومتریک تأکید شده است.

در قطعنامه دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تاکید شده است که دیگر نظام شبیه حکومت وحدت ملی را نخواهند پذیرفت و از آرای شهروندان دفاع می کند.

دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی از اعتراض کنندگانی که در چندین ولایت که نسبت به بازشماری و تفتیش آرا اعتراض کردند، اعلام حمایت کرده است. در قطعنامه این دسته انتخابات همچنان بر بی طرفی نیروهای امنیتی تأکید شده و گفته شده که نیروهای امنیتی نباید توسط یک دسته انتخاباتی به عنوان ابزار سیاسی استفاده شود.