دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تا روز شنبه هفته آینده، به کمیسیون انتخابات مهلت داده است که آرای تقلبی را باطل اعلام کند. معاونان این دسته انتخاباتی هشدار می دهند که اگر کمیسیون انتخابات آرای تقلبی را از آرای پاک مردم افغانستان جدا نکند، هواداران این دسته انتخابات دست به اعتراض های گسترده خواهند زد. […]

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تا روز شنبه هفته آینده، به کمیسیون انتخابات مهلت داده است که آرای تقلبی را باطل اعلام کند. معاونان این دسته انتخاباتی هشدار می دهند که اگر کمیسیون انتخابات آرای تقلبی را از آرای پاک مردم افغانستان جدا نکند، هواداران این دسته انتخابات دست به اعتراض های گسترده خواهند زد.

همزمان با روند بازشماری بخشی از آرای انتخابات هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در چهارده ولایت مانع این روند شدند؛ اما به گفته اعضای این دسته انتخاباتی، کمیسیون با استفاده از نیروهای امنیتی در شماری از ولایت ها اعتراضات مردم را برهم زده و تنها در هفت ولایت اعتراضات مردمی ادامه دارد. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تا روز شنبه هفته آینده، به کمیسیون انتخابات مهلت داده است که آرای تقلبی را باطل اعلام کند. عنایت الله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی معاونان این دسته انتخاباتی هشدار می دهند که اگر کمیسیون انتخابات آرای تقلبی را از آرای پاک مردم افغانستان جدا نکند، هواداران این دسته انتخابات دست به اعتراض های گسترده خواهند زد.

معاونان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تاکید می کنند که اگر آرای تقلبی یاد شده باطل اعلام شود، تیم ثبات و همگرایی نزدیک به پنجاه و دو درصد آرای انتخابات را از آن خود خواهد کرد.

درهمین حال، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری می گوید که کمیسیون انتخابات زیر فرمان ارگ ریاست جمهوری کار می کند و او از آرای مردم افغانستان دفاع خواهد کرد. همچنان شماری از اشتراک کنندگان این همایش تاکید می کنند که حکومت نباید از نیروهای امنیتی به عنوان ابزار در روند های سیاسی کار بگیرد.

این درحالیست که نیروهای امنیتی در ولایت بغلان با معترضان با خشونت رفتار کرده است. احزاب و جریان های سیاسی برخورد خشونت بار با معترضان را خلاف قوانین نافذه کشور می دانند.