کمیسیون حقوق بشر نسبت به افزایش خشونت‌ ها علیه زنان در کشور نگران است. مسوولان این کمیسیون می گویند که بیشترین خشونت ها امسال در درون خانواده ها علیه زنان صورت گرفته است. کمیسیون حقوق بشر نسبت به افزایش خشونت ‌ها علیه زنان در کشور ابراز نگرانی می کند. شبنم صالحی کمیشنر این کمیسیون روز […]

کمیسیون حقوق بشر نسبت به افزایش خشونت‌ ها علیه زنان در کشور نگران است. مسوولان این کمیسیون می گویند که بیشترین خشونت ها امسال در درون خانواده ها علیه زنان صورت گرفته است.

کمیسیون حقوق بشر نسبت به افزایش خشونت ‌ها علیه زنان در کشور ابراز نگرانی می کند. شبنم صالحی کمیشنر این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، بیشترین موارد خشونت‌ های امسال علیه زنان از سوی اعضای خانواده ‌ها صورت گرفته است. خانم صالحی گفت که نود و هفت درصد از مجموع موارد خشونت علیه زنان که در جریان هفت ماه گذشته ثبت شده است در محیط خانواده صورت گرفته است. او تاکید کرد که به این ترتیب خانواده ناامن ‌ترین محیط برای زنان در افغانستان به شمار می ‌رود؛ به گفته او، زنان در چوکات خانواده به شکل گسترده هدف خشونت قرار می‌ گیرند.

همچنان شهرزاد اکبر رییس کمیسیون حقوق بشر با اشاره با آمار کلی خشونت علیه زنان در هفت ماه گذشته گفت که بیش از دوهزار و هفت صد مورد انواع مختلف خشونت در دفاتر ولایتی کمیسیون ثبت شده است.

خانم اکبر افزوده که خشونت ‌های هفت ماه گذشته علیه زنان هشت صد و شصت و یک مورد خشونت فیزیکی، چهارصد و هشتاد و پنج مورد خشونت اقتصادی، یک صد و بیست و سه مورد خشونت جنسی، یک صد و چهل و یک مورد خشونت روانی و دوصد و پنجاه و دو مورد سایر خشونت ‌ها را شامل می‌ شود. این موارد در مقایسه با سال گذشته، افزایش هشت اعشاریه دو درصد افزایش را نشان می ‌دهد.

رییس کمیسیون حقوق بشر گفته که فقر، بی‌سوادی و ناآگاهی از حقوق اساسی در محلات عوامل اصلی خشونت علیه زنان محسوب می ‌شود.

کمیسیون حقوق بشر پیامدهای خشونت علیه زنان را بر قربانیان خشونت زیانبار توصیف می کند و می گوید این خشونت‌ ها سبب ناراحتی‌ های روانی، بی ‌سرنوشتی، اقدام به خودکشی و خودسوزی، ترک تحصیل و وظیفه و روی آوردن به فحشا و حاملگی پس از تجاوز را به همراه داشته است. کمیسیون حقوق بشر، فقر، بی‌سوادی و معافیت از مجازات، را از مهم‌ ترین عوامل خشونت علیه زنان در کشور می داند.