وزارت مالیه اعلام کرد که تصدی های دولتی به شرکت های دولتی تبدیل می شوند. معین وزارت مالیه هدف از تبدیل شدن تصدی های دولتی به شرکت های دولتی را خود کفایی و عایداتی کردن شرکت ها عنوان می کند. مطابق قانون جدید شرکت های دولتی، پس از سی ام ماه قوس سال روان، هیچ […]

وزارت مالیه اعلام کرد که تصدی های دولتی به شرکت های دولتی تبدیل می شوند. معین وزارت مالیه هدف از تبدیل شدن تصدی های دولتی به شرکت های دولتی را خود کفایی و عایداتی کردن شرکت ها عنوان می کند.

مطابق قانون جدید شرکت های دولتی، پس از سی ام ماه قوس سال روان، هیچ تصدی دولتی در کشور فعالیت نخواهد داشت و تمام تصدی ها به شرکت های دولتی تبدیل می شوند.

عبدالحبیب زدران معین وزارت مالیه در نشست خبری در کابل کار کردها و برنامه های معینیت اداری وزارت مالیه را رسانه ای کرد. وی می گوید که سهم شرکت ها و تصدی ها در افزایش عواید در گذشته با لاتر از شصت درصد بود و اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است. او تاکید کرد که مطابق قانون جدید شرکت های دولتی، تمام شرکت های دولتی باید خود کفا باشند، عواید داشته باشند و از آن مصارف شان را نیز تأمین کنند. به گفته وی، در شماری از شرکت های دولتی اصلاحات جریان دارد و نتیجه مثبت به همراه داشته است.

وی از پیشرفت ها در بخش خزینه تقاعد خبر میدهد و می گوید که در آغاز امسال این بخش به وزارت مالیه انتقال یافته و همزمان با آن اصلاحات وسیعی در آن آغاز شده است. به گفته وی وزارت مالیه تصمیم دارد که تمام متقاعدین در مرکز و ولایت ها بایومتریک شوند تا شکایت ها از وجود فساد در این بخش از بین برود.

معین اداری وزارت مالیه با تاکید بر مبارزه جدی این وزارت در برابر فساد اداری می گوید که طی سال روان چهل و یک پرونده فساد کارمندان این وزارت که مظنون به جعل کاری و سوء استفاده بودند، به ارگانهای عدلی وقضایی فرستاده شده است.